115 ปี ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย

โครงการชลประทานพัทลุง สำนักชลประทานที่16 จังหวัดพัทลุง 559 ถ.ราเมศร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์ :: 074-613028 FAX :: 074-612417

E-mail :: rid.phatthalung@gmail.com